SCR HQrs Amendment Slip No.26 to G&SR - 2008 -- Monday, February 26, 2018