SCR HQrs Amendment Slip No.25 to G&SR - 2008 -- Monday, February 12, 2018